ZORG-ZANGERES

In juni 2021 heb ik mijn opleiding tot Zorg-Zangeres bij Maartje de Lint van Zingen in de Zorg succesvol afgerond. Ik geef Individuele Zangsessies voor mensen met dementie of geheugenproblemen. Daarnaast verzorg ik – samen met een collega – bij verschillende verzorgingshuizen en culturele instellingen een Zing-Cirkel, waarin er in groepsverband gezongen wordt.

20210215_170616

Samen zingen blijkt van groot belang te zijn voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hen verlichting in soms zware tijden. Het geeft hen en hun naasten ontspanning in een lange dag en helpt hen als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op, wanneer ze samen met hun naaste zingen.

Vooral in situaties waarin je elkaar niet meer begrijpt, kan samen zingen iemand weer in het hier en nu halen en tot rust brengen. Ook bij afasie, als mensen niet uit hun woorden kunnen komen, werkt zingen wonderbaarlijk. Als vanzelf komen liedteksten terug in het geheugen en zingt iemand volop mee. Vaak is daarna weer een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

Wat is een Individuele Zangsessie?

Een Individuele Zangsessie is een (half) uur op en top quality time, een warm bad voor je dierbare met dementie en voor jezelf als mantelzorger en voor de eventuele thuiszorgmedewerker.

Een Zorg-Zanger/es zingt bij je dierbare thuis een aantal zorgvuldig uitgezochte favoriete liedjes. Dat kunnen populaire liedjes zijn, maar even zo goed klassieke liederen, popsongs of wereldmuziek. De muziek sluit 100% aan bij de voorkeuren van je dierbare met dementie. Als naaste kun je – in overleg – meezingen of even ruimte voor jezelf nemen. 

Maartje de Lint heeft een ploeg professionele zangers opgeleid tot Zorg-Zangers. Daarom zijn de Individuele Zangsessies op veel plaatsen in Nederland beschikbaar en ben je er zeker van dat je een absolute professional in huis krijgt.

Waarom een Individuele Zangsessie?

Samen zingen – in de vorm van een Individuele Zangsessie – is bewezen effectief voor mensen met dementie. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals bijvoorbeeld het muzikale en emotionele geheugen. Samen zingen geeft hen vrijwel altijd positieve energie. Emoties kunnen een uitweg vinden en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen weer wakker en haalt hem of haar weer in het hier en nu. Wederzijds ervaar je helderheid en verbinding. Mensen voelen zich weer meer bezield, weer ‘meer mens’.

Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit, weer te ervaren en doet je zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’ 

Samen zingen biedt mensen met dementie zelfs kansen op ontwikkeling. Wetenschappelijk is aangetoond dat samen zingen op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en muzikaal niveau ontwikkeling laat zien. Mensen functioneren beter en onderzoek daarnaar is nog in volle gang en zeer hoopgevend. 

Uit alles blijkt dat Individuele Zangsessies de kwaliteit van leven en het algemene gevoel van welzijn en geluk van de mensen met dementie en hun naasten duidelijk en sterk verhogen.

Extra steun voor mantelzorgers

De Individuele Zangsessies hebben ook effect op anderen in de nabije omgeving van de mensen met dementie zoals naasten, mantelzorgers en zorgmedewerkers. De Zorg-Zanger/es inspireert en informeert hen ook. Ze deelt haar kennis, zodat ook zij het samen zingen kunnen inzetten tijdens dagelijkse activiteiten en zorgmomenten. Zo kan iedereen profiteren van de positieve werking van Individuele Zangsessies.

Wat zijn de kosten van een Individuele Zangsessie?

Een sessie van 60 minuten kost € 75,00 (incl. BTW en reiskosten).
Er is een goede kans voor vergoeding vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Ik overleg dit graag met je en ondersteun je met de aanvraag.

Wij raden aan om wekelijks een Zangsessie af te spreken. Zo ontstaat er vertrouwen en voorpret en wordt ook iemands kortetermijngeheugen geactiveerd.

Wil je contact opnemen voor meer informatie of om de mogelijkheden te bespreken? Voel je vrij om, geheel vrijblijvend, contact op te nemen.

Voor meer informatie kun je tevens een kijkje nemen op de pagina van Zingen in de Zorg.